Danh sách tin

12

Cách solo guitar theo hợp âm
Thể loại:trữ tình Lượt xem:106
Ngày đăng:12/11/2018
Pre chorus là gì
Thể loại:trữ tình Lượt xem:34
Ngày đăng:12/11/2018
Dây bass của các hợp âm
Thể loại:trữ tình Lượt xem:26
Ngày đăng:12/11/2018
Cách chỉnh eq guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:23
Ngày đăng:12/11/2018
Thời gian microwave hợp âm
Thể loại:trữ tình Lượt xem:25
Ngày đăng:12/11/2018
Chạy ngón guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:49
Ngày đăng:12/11/2018
Những đoạn dạo intro guitar hay
Thể loại:trữ tình Lượt xem:40
Ngày đăng:12/11/2018
F# là gì
Thể loại:trữ tình Lượt xem:0
Ngày đăng:12/11/2018
Cách đọc sheet nhạc guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:31
Ngày đăng:12/11/2018
Tổng hợp tab guitar pro
Thể loại:trữ tình Lượt xem:28
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm Valentine Chờ
Thể loại:trữ tình Lượt xem:21
Ngày đăng:12/11/2018
Dây bass của các hợp âm guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:23
Ngày đăng:12/11/2018
Cách sử dụng hợp âm nâng cao
Thể loại:trữ tình Lượt xem:28
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm bm guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:23
Ngày đăng:12/11/2018
Sheet nhạc là gì
Thể loại:trữ tình Lượt xem:20
Ngày đăng:12/11/2018
Móng tay giả chơi guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:28
Ngày đăng:12/11/2018
Kỹ thuật chạy bass guitar
Thể loại:trữ tình Lượt xem:27
Ngày đăng:12/11/2018
Cách đọc guitar tab
Thể loại:trữ tình Lượt xem:29
Ngày đăng:12/11/2018
10 điều mà người mới tập đàn guitar nên để ý
Thể loại:trữ tình Lượt xem:42
Ngày đăng:12/11/2018
Thắc mắc về phách trong bài chuyển soạn của nhạc sĩ Võ Tá Hân
Thể loại:trữ tình Lượt xem:22
Ngày đăng:12/11/2018

12