GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Việt Nam (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Hướng dẫn Guitar Bắt Đầu - phần 6 - Phương Pháp Luyện Tập Guitar (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41981)

vickynguyen2015 29-07-17 11:27 AM

Hướng dẫn Guitar Bắt Đầu - phần 6 - Phương Pháp Luyện Tập Guitar
 
* Chia sẻ về GUITAR - Bắt Đầu - phần 6 - Phương Pháp Luyện Tập Guitar (Bao Hoang Guitar)

Youtube ->
* Phương Pháp Luyện Tập Guitar = Thời Khóa Biểu Luyện Tập Guitar

* Cần nắm vững Nhạc Lý Cơ Bản (Guitar Bắt Đầu - phần 1, 2, 3 và 4)

* Chỉnh 6 dây đàn Guitar cho chuẩn trước khi luyện tập, ôm đàn Guitar:
Căn bản để nâng cao trình độ cảm âm.

1/ ÂM GIAI: 15 phút mỗi ngày và cần phải tập với máy giữ nhịp - Bài Âm Giai Đồng Chuyển hoặc 1 Âm Giai nào đó: với các cặp ngón mi, im, ai, ia, am, ma (120 là tốc độ cần đạt đến cho cặp ngón mi).

2/ RẢI DÂY: 15 phút mỗi ngày và cần phải tập với máy giữ nhịp
- Slow Rock (2/4 hoặc 6/8): [ Bass 3 2 1 2 3 ] với các ngón tay bàn tay phải [ P i m a m i ]
- Valse (3/4): [ Bass 3 2 1 2 3 ] với các ngón tay bàn tay phải [ P i m a m i ]
- Valse (3/4): [ Bass 3 2 3 1 3 ] với các ngón tay bàn tay phải [ P i m i a i ]
- Boston (3/4): [ Bass 3 (21) 3 (21) 3 ] với các ngón tay bàn tay phải [ P i (ma) i (ma) i ]
- Boston (3/4): [ Bass 3 2 1 2 3 1 2 3 ] với các ngón tay bàn tay phải [ P i m a m i a m i ]
- Ballad (4/4 hoặc 2/4) : [ Bass 3 2 3 1 3 2 3] với các ngón tay bàn tay phải [ P i m i a i m i ] (120 là tốc độ cần đạt đến cho rải dây theo kiểu Ballad)
- Hoặc 1 kiểu Rải Dây nào đó.

3/ KỸ THUẬT: 15 phút mỗi ngày và cần phải tập với máy giữ nhịp
- Bài Con Chuột: Kỹ thuật Ép Dây với các cặp ngón mi, im, ai, ia, am, ma
- Bài Con Vịt: Kỹ thuật Móc Dây và Chuyển Ngón tay bàn tay trái
- Kỹ thuật Luyến Láy
- Kỹ thuật Quạt Chả
- Hoặc 1 Kỹ Thuật nào đó.

* Thỉnh thoảng luyện lỗ tai để nâng cao trình độ cảm âm.
- Nghe Nhạc và tập gảy những nốt giai điệu
- Hoặc 1 kiểu nào đó luyện lỗ tai (đệm với hợp âm).


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:06 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn