GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Yêu Cầu Guitar Pro - Tabs - Sheet (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   [Yêu cầu Guitar Pro Tab] Xin Tab Đừng xa em đêm nay - của rocket2future (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41850)

khazh 03-05-17 10:10 AM

Xin Tab Đừng xa em đêm nay - của rocket2future
 
Có cao thủ nào chuyển GP bài này đc không ạ. Mình xin cảm ơn và hậu tạ ^.^
:b141::b141::b141:

https://www.youtube.com/watch?v=hYukle2OIVA


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:38 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn