GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Yêu Cầu Hợp Âm (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=33)
-   -   [Yêu Cầu Hợp Âm] Everybody knows - Douchebag (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=26519)

codehunter2081991 13-03-13 12:28 PM

Everybody knows - Douchebag
 
Phiền các bậc sư phụ giúp em viết tab bài này, em đã tìm thử trong thư viện rồi, bảo đảm ko có, bài này cũng ko nổi tiếng lắm, em xin đa tạ ai giúp đỡ em, hic, tha thiết cầu xin mọi người giúp đỡ dùm em :b195:

Clip nó đây Đây là bản gốc Sáng tác và biểu diễn: dustin tavella
Đây là lyric:

Do you really wanna be with him, girl?
When all he ever does is make you cry
And do you think that you can handle the truth, girl?
When all he ever does is tell you lies
You know what?

He kisses you but he don't mean it
And he don't look into your eyes
And he don't see the things I see, girl
So somebody tell me why...

Your boyfriend is a douchebag
And everybody knows
Your boyfriend is a douchebag
Your momma told you so

You know he's got somebody on the side, girl
And the way he talks to you is a sin
He just keep sinnin' on
I really think it's time, girl
You quit defending him

You keep telling me things are gonna change
Yeah, okay
But you could never change my mind

Your boyfriend's still a douchebag
And everybody knows
Your boyfriend is a douchebag
Your momma told you so
And everybody knows
Your boyfriend is..

You got to let him go
Your boyfriend is a douchebag
Even his momma thinks so

There ain't no way around it
You really gotta know
That cover up is sweet but phony got that candy coat
You try to make the truth
Look like it's something good
And you perform like he's a star reppin' Hollywood
I know he said he's sorry
But I see nothin real
And yet his mouth keep runnin' track and field
So maybe you can help me
Understand why you do do do do that

And tell me why your boyfriend's a douchebag
Girl, everybody knows
Your boyfriend's such a douchebag
Your momma told you so
You know what she said

You gotta let him go, go, go, go
Gotta let him go, go, go

Mild Wind 18-06-14 08:08 PM

nó chạy vòng 4 hợp âm đó bạn : Em- Bm -Am- Bm...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:28 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn