GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Vấn đề của người mới chơi (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=97)
-   -   Cách đánh dồn nhịp (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41482)

nctiphone 25-07-16 04:17 PM

Cách đánh dồn nhịp
 
Xin làm ơn cho hỏi. Mình muốn biết cách đánh dồn nhịp để vào điệp khúc khi đánh điệu quạt chả. Có PRO nào biết chỉ dùm mình với


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:32 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn