GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Cổ Điển (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=64)
-   -   Móc classic như mandolin (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=30819)

hunganhsaturday 03-02-14 03:38 PM

Móc classic như mandolin
 
Xin các bạn giúp mình với. Mình móc classic cho ra tiếng kêu như mandolin thì mình dùng hai ngón hay ba ngón vậy? Và phương pháp tập nhanh nhất hiệu quả nhất. Cảm ơn nhiều.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:06 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn