GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Finger Style (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Thành phố buồn - La thứ - Guitar solo (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42085)

beninarea 15-11-17 10:06 AM

Thành phố buồn - La thứ - Guitar solo
 
https://www.youtube.com/watch?v=-dx0X8TRjKk
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn