GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Yêu Cầu Guitar Pro - Tabs - Sheet (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   [Yêu cầu Guitar Pro Tab] Lời tình buồn (Hoàng Thanh Tâm) (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42084)

jerrydinh 13-11-17 08:42 PM

Lời tình buồn (Hoàng Thanh Tâm)
 
ACE cho xin guitar pro bài Lời tình buồn của Hoàng Thanh Tâm với? nếu có bản của guitarist Thiên An thì cáng tốt. TKS!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn