GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Giọng Hát GuitarPro.Vn (Karaoke - Beat) (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Đã Từng - Toàn Bi ft Nguyễn Thảo (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=37720)

kubjguitarpr0 03-08-15 05:03 PM

Đã Từng - Toàn Bi ft Nguyễn Thảo
 
https://www.youtube.com/watch?v=SS7XWIlVy_8
Mọi người nghe cho mình lời nhận xét nhé :b201:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:48 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn