GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Cổ Điển (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=18)
-   -   [Simple Guitar Solo] Bài thánh ca buồn guitar solo (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41700)

beninarea 10-01-17 09:41 PM

[Simple Guitar Solo] Bài thánh ca buồn guitar solo
 
[Simple Guitar Solo] Bài thánh ca buồn guitar solo
https://youtu.be/0Goq5eGuUo4
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:08 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn