GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Cổ Điển (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Tuổi đá buồn - Trịnh Công Sơn - Chuyển soạn Võ Tá Hân - Bé Lê Ngọc Tuân (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=38760)

trung2301 05-11-15 05:42 PM

Tuổi đá buồn - Trịnh Công Sơn - Chuyển soạn Võ Tá Hân - Bé Lê Ngọc Tuân
 
Xín Góp vui với anh em diễn đàn.
https://m.youtube.com/watch?v=pQ1aX-8Apy8


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn