GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Yêu Cầu Guitar Pro - Tabs - Sheet (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   [Yêu cầu Guitar Pro Tab] Xin tab bài Em là của anh - Hồ Việt Trung (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42163)

hoangicbk 28-02-18 05:13 PM

Xin tab bài Em là của anh - Hồ Việt Trung
 
[Ae ai có tab hoặc soạn giúp GP5 của bài: em là của anh của Hồ Việt trung giúp mình với.
Chân thành cảm ơn.
https://www.youtube.com/watch?v=xDh7zFgoCro


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn