GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Cổ Điển (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Romance - Jeux Interdits (Anon) + Tremolo (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41984)

vickynguyen2015 29-07-17 12:07 PM

Romance - Jeux Interdits (Anon) + Tremolo
 
* Romance - Jeux Interdits (Anon) + Tremolo - Độc tấu Guitar:
Youtube ->
Nhạc phổ:
1/ http://www.guitarnick.com/images/rom...heet-music.png
2/ https://www.google.com/search?q=roma...iw=949&bih=927


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:30 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn