GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Thể Loại Khác - Góc Sáng Tác (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Rock Pop in Am-F-C-G - Guitar improvisation (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=36100)

E-guitar-rock 28-02-15 11:10 PM

Rock Pop in Am-F-C-G - Guitar improvisation
 
Rock Pop in Am-F-C-G - Guitar improvisation

Lâu rồi không sử dụng Sweep picking TechniqueBacking track ở đây cho mọi người

https://www.youtube.com/watch?v=o3PJ7PUs5Bs


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn