GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Fingerstyle (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Tổng hợp tab gp (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=37936)

autumnsunshine 24-08-15 04:15 PM

Tổng hợp tab gp
 
Mình xin phép chia sẻ một số tab GP mà mình đã sưu tập được (nguồn internet)
http://ouo.io/hFPeZC


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:25 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn