GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Finger Style (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Anh cứ đi đi - FIngerstyle (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41485)

ngoctriu93@gmail.com 26-07-16 03:43 PM

Anh cứ đi đi - FIngerstyle
 
https://www.youtube.com/watch?v=yERrk6bW1Nk

tong1112 29-07-16 09:36 PM

cho xin tab đi bạn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:55 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn