GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Nhạc Lý - Vấn Đề Chuyên Sâu (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Cách học hòa âm - Video clip (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42298)

Thai Vo Minh 20-06-18 11:46 AM

Cách học hòa âm - Video clip
 
Học hòa âm theo phương pháp nghe (Ear-based guitar learning)

- Từng bước mở rộng vốn từ hòa âm, ví dụ trên hai câu đầu của bài hát "Dư âm".
- Tập luyện để nghe được tiến trình hòa âm trước khi chơi.

https://www.youtube.com/watch?v=KIZh64P6bP8


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:08 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn