GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Đệm Hát (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quy định về việc đặt tên trong box tài năng! (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=8977)

Envil 25-02-11 08:33 PM

Quy định về việc đặt tên trong box tài năng!
 
Để tránh gây khó khăn trong việc tìm kiếm hợp âm, bắt đầu từ thời điểm này, các topic thể hiện tài năng phải đặt tên theo đúng quy định sau:

1. Tên viết bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả; hoặc là tiếng Anh đúng chính tả. Viết hoa chữ cái đầu tiên và các chữ cần viết hoa (theo tên bài hát).
2. Tên topic cần có người thể hiện đằng sau.

Ví dụ:
[COLOR="Red"]

Mùa thu Hà Nội (cover) - by Envil -> Đúng.

MÙA THU HÀ NỘI (cover) - by Envil -> Sai.
Mùa thu Hà Nội -> Sai (thiếu tên người thể hiện)
Mua thu ha noi -> Sai (viết không dấu)

Hy vọng mọi người sẽ nghiêm chỉnh chấp hành để tạo sự thân thiện khi sử dụng diễn đàn đối với member mới.
Envil


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:57 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn