GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Thông Báo Từ BQT (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   [Thông báo] Về việc thành lập khu vực mới cho các Club (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=29388)

sala_chan 02-10-13 02:32 AM

[Thông báo] Về việc thành lập khu vực mới cho các Club
 
Do việc thành lập khu vực mới cho các Club còn một số ý kiến khác nhau, cần họp bàn thống nhất giữa các admin, mình tạm thời thông báo:

1. Tạm dừng việc thành lập khu vực mới.

2. Các Club có nhu cầu hoạt động đề nghị đăng ký tại topic này (tạm thời các bạn post xác nhận tại đây, mẫu đăng ký chính thức sẽ được bổ sung sau).

3. Các bài viết khác có liên quan tới nội dung trên, được post ngoài topic này, sẽ bị khóa.

Xin cảm ơn.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:04 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn