Danh sách tin

Nhượng lại 1 cây Guitar Đại Ngàn tại shop Hieuorion ở Sài Gòn
Thể loại:trữ tình Lượt xem:14
Ngày đăng:12/11/2018
Cho em hỏi tí về intro
Thể loại:trữ tình Lượt xem:13
Ngày đăng:12/11/2018
 HCM-TQ- Lên dĩa e guitar Schecter Damien Platium + phơ Made in USA
Thể loại:trữ tình Lượt xem:12
Ngày đăng:12/11/2018
Xin bản GP5 -Tôi ngàn năm đợi - Lam Trường
Thể loại:trữ tình Lượt xem:21
Ngày đăng:12/11/2018
(Tutorial) Hướng dẫn chơi Sunflower (Paddy Sun) - Tùng A.G.
Thể loại:trữ tình Lượt xem:23
Ngày đăng:12/11/2018
Hướng dẫn quạt chả nồng nàn hà nội
Thể loại:trữ tình Lượt xem:0
Ngày đăng:12/11/2018
Điệu bossanova
Thể loại:trữ tình Lượt xem:21
Ngày đăng:12/11/2018
Estas Tonne là ai
Thể loại:trữ tình Lượt xem:55
Ngày đăng:12/11/2018
Bossa nova là gì
Thể loại:trữ tình Lượt xem:19
Ngày đăng:12/11/2018
Metronome là gì
Thể loại:trữ tình Lượt xem:19
Ngày đăng:12/11/2018
Làm sao để đánh được bài Romance...?
Thể loại:trữ tình Lượt xem:20
Ngày đăng:12/11/2018
Điệu Disco
Thể loại:trữ tình Lượt xem:22
Ngày đăng:12/11/2018
 Hướng dẫn hầu hết các điệu Guitar cơ bản ! (Dễ hiểu, dễ tập)
Thể loại:trữ tình Lượt xem:22
Ngày đăng:12/11/2018
Kỹ thuật Tremolo
Thể loại:trữ tình Lượt xem:24
Ngày đăng:12/11/2018
Độ dài nào là chuẩn cho ngón tay trái đây ?
Thể loại:trữ tình Lượt xem:20
Ngày đăng:12/11/2018
CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI ... người ta cấm đi rồi...
Thể loại:trữ tình Lượt xem:25
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm Dm (Rê thứ)
Thể loại:trữ tình Lượt xem:26
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm C (Đô trưởng)
Thể loại:trữ tình Lượt xem:37
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm G (Son Trưởng)
Thể loại:trữ tình Lượt xem:26
Ngày đăng:12/11/2018
Hợp âm B (Si trưởng)
Thể loại:trữ tình Lượt xem:39
Ngày đăng:12/11/2018