Hot nhất hôm nay

1024
1024
2. Bước qua đời nhau Lê Bảo Bình
924
3. Tâm sự tuổi 30 Trịnh Thăng Bình
620
4. Bạc phận Jack - K-ICM
488
373
6. Người ấy Trịnh Thăng Bình

Top 10 zing

Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
481
Chord
26,897
656
Chord
26,897
110
Chord
26,897
156
Chord
26,897
173
Chord
26,897
125
Chord
26,897
133
Chord
26,897
106
Chord
26,897
94
Chord
26,897
109
Chord
26,897
776
Chord
26,897
182
Chord
26,897
529
Chord
26,897
111
Chord
26,897
120
Chord
26,897
100
Chord
26,897
112
Chord
26,897
120
Chord
26,897
95
Chord
26,897
91
Chord
26,897
83
Chord
26,897
94
Chord
26,897
85
Chord
26,897
119
Chord
26,897
395
Chord
26,897
85
Chord
26,897
1229
Chord
26,897
93
Chord
26,897
108
Chord
26,897
114
Chord
26,897
94
Chord
26,897
69
Chord
26,897
75
Chord
26,897
127
Chord
26,897
90
Chord
26,897
773
Chord
26,897
110
Chord
26,897
110
Chord
26,897
84
Chord
26,897
80
Chord
26,897
83
Chord
26,897
2874
Chord
26,897
1298
Chord
26,897
110
Chord
26,897
195
Chord
26,897
85
Chord
26,897
133
Chord
26,897
658
Chord
26,897
96
Chord
26,897
85
Chord