Hot nhất hôm nay

1024
1024
2. Bước qua đời nhau Lê Bảo Bình
924
3. Tâm sự tuổi 30 Trịnh Thăng Bình
620
4. Bạc phận Jack - K-ICM
488
373
6. Người ấy Trịnh Thăng Bình

Top 10 zing

Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
1099
Chord
26,897
1012
Chord
26,897
310
Chord
26,897
373
Chord
26,897
413
Chord
26,897
358
Chord
26,897
372
Chord
26,897
305
Chord
26,897
242
Chord
26,897
304
Chord
26,897
989
Chord
26,897
363
Chord
26,897
1120
Chord
26,897
401
Chord
26,897
348
Chord
26,897
264
Chord
26,897
263
Chord
26,897
311
Chord
26,897
317
Chord
26,897
305
Chord
26,897
255
Chord
26,897
278
Chord
26,897
227
Chord
26,897
423
Chord
26,897
528
Chord
26,897
296
Chord
26,897
1338
Chord
26,897
318
Chord
26,897
352
Chord
26,897
271
Chord
26,897
256
Chord
26,897
195
Chord
26,897
207
Chord
26,897
317
Chord
26,897
418
Chord
26,897
1490
Chord
26,897
240
Chord
26,897
276
Chord
26,897
321
Chord
26,897
560
Chord
26,897
240
Chord
26,897
3198
Chord
26,897
1967
Chord
26,897
365
Chord
26,897
402
Chord
26,897
268
Chord
26,897
288
Chord
26,897
822
Chord
26,897
325
Chord
26,897
277
Chord