Hot nhất hôm nay

1024
1024
2. Bước qua đời nhau Lê Bảo Bình
924
3. Tâm sự tuổi 30 Trịnh Thăng Bình
620
4. Bạc phận Jack - K-ICM
488
373
6. Người ấy Trịnh Thăng Bình

Top 10 zing

Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
324
Chord
26,897
475
Chord
26,897
62
Chord
26,897
94
Chord
26,897
97
Chord
26,897
44
Chord
26,897
54
Chord
26,897
55
Chord
26,897
56
Chord
26,897
58
Chord
26,897
685
Chord
26,897
106
Chord
26,897
202
Chord
26,897
59
Chord
26,897
55
Chord
26,897
53
Chord
26,897
63
Chord
26,897
43
Chord
26,897
44
Chord
26,897
46
Chord
26,897
38
Chord
26,897
38
Chord
26,897
48
Chord
26,897
46
Chord
26,897
344
Chord
26,897
40
Chord
26,897
1201
Chord
26,897
39
Chord
26,897
46
Chord
26,897
63
Chord
26,897
51
Chord
26,897
37
Chord
26,897
37
Chord
26,897
47
Chord
26,897
36
Chord
26,897
261
Chord
26,897
61
Chord
26,897
54
Chord
26,897
52
Chord
26,897
40
Chord
26,897
38
Chord
26,897
2736
Chord
26,897
1268
Chord
26,897
52
Chord
26,897
116
Chord
26,897
40
Chord
26,897
67
Chord
26,897
622
Chord
26,897
42
Chord
26,897
39
Chord