Hot nhất hôm nay

1024
1024
2. Bước qua đời nhau Lê Bảo Bình
924
3. Tâm sự tuổi 30 Trịnh Thăng Bình
620
4. Bạc phận Jack - K-ICM
488
373
6. Người ấy Trịnh Thăng Bình

Top 10 zing

Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
640
Chord
26,897
766
Chord
26,897
171
Chord
26,897
224
Chord
26,897
234
Chord
26,897
194
Chord
26,897
232
Chord
26,897
175
Chord
26,897
133
Chord
26,897
162
Chord
26,897
852
Chord
26,897
246
Chord
26,897
786
Chord
26,897
253
Chord
26,897
186
Chord
26,897
150
Chord
26,897
156
Chord
26,897
171
Chord
26,897
161
Chord
26,897
153
Chord
26,897
143
Chord
26,897
169
Chord
26,897
129
Chord
26,897
224
Chord
26,897
436
Chord
26,897
148
Chord
26,897
1263
Chord
26,897
171
Chord
26,897
180
Chord
26,897
163
Chord
26,897
148
Chord
26,897
115
Chord
26,897
120
Chord
26,897
183
Chord
26,897
203
Chord
26,897
1206
Chord
26,897
161
Chord
26,897
160
Chord
26,897
142
Chord
26,897
183
Chord
26,897
146
Chord
26,897
2989
Chord
26,897
1415
Chord
26,897
184
Chord
26,897
252
Chord
26,897
130
Chord
26,897
190
Chord
26,897
701
Chord
26,897
167
Chord
26,897
139
Chord